31 Aralık 2009 Perşembe

Noel Hediyesi...
"Tam bir dolar seksen yedi senti vardı. O kadar, ne bir sent eksik, ne bir sent fazla!.. Bunun da altmış senti peniden ibaret ufaklıktı. Bu penileri teker teker bakkal, kasap, manavla çekişe çekişe pazarlık ederek ve her defasında satıcıların cimrilik isnatları karşısında utancından kıpkırmızı kesilerek biriktirmişti. Della paraları üç defa saydı. Bir dolar seksen yedi sent, o kadar! Halbuki ertesi gün noeldi.
Kendini odadaki partal divanın üzerine atıp hıçkıra hıçkıra ağlamaktan başka çare yoktu. Della da öyle yaptı.
Della’nın evi, haftada sekiz dolara tutulmuş mobilyalı bir apartman! Tasvire değer bir hali yok. Tam bir fakirhane!
Aşağıda antrede, içine tek bir zarf sığdırmaya imkan olmayan bir mektup kutusu ile ölümlü bir elin asla çaldıramayacağı bir zil vardı. Kapıda da “Mr. James Dillingham Young” ismini taşıyan bir kart asılı idi.
Mr. James Dillingham eve geldiği vakit size evvelce Della diye takdim ettiğimiz karısı kendisine “Jim” diye hitap eder, boynuna sarılarak onu bağrına basardı.
Göz yaşları dindikten sonra Della eline bir ponpon alarak yüzünü pudraladı. Pencerede durarak apartmanın o kasvetli arka avlusundaki bulut rengi bir parmaklık üzerinde yürüyen bulut rengi kediyi aptal aptal seyretti. Ertesi, günü Noel’di. Jim’e hediye alabilecek yalnız bir dolar seksen yedi senti vardı. Bu penileri aylardan beri birer birer biriktirmişti. Halbuki şimdi hiçbir işe yaramadıklarını görüyordu. Haftada yirmi dolara pek bir şey yapmaya imkan yoktu. Masraf umduğundan fazlaya çıkıyordu. Zaten her zaman öyle olur!.. şimdi Jim’e hediye alacak yalnız bir dolar seksen yedi senti vardı. Sevgili Jim’ine güzel bir şey almak hususunda hülyalar kurarak bir çok mesut anlar yaşamıştı. Güzel, nadir, parlak bir şey, Jim’e ait olmak şerefi ile az çok mütenasip bir hediye.
Pencereden uzaklaşarak kendini aynanın önüne attı. Gözleri pırıl pırıl yanıyordu, ama yirmi saniye içinde rengi uçuvermişti. Saçlarını çözerek omuzlarının üzerine döktü. James Dillingham Young Ailesi’nin iftihar ettikleri iki şeyleri vardı. Birisi Jim’in babasından intikal eden ve aslında büyükbabasına ait olan altın saat, diğeri ise Della’nın saçları idi.
Apartmanın hava deliğinin karşı tarafında Saba Melikesi otursaydı Della, kraliçenin mücevherlerini kıymetten düşürmek kastiyle, o güzel saçlarını pencereden dışarı sarkıtırdı. Hazreti Süleyman apartmanın kapıcısı olsa ve bütün servetini, elmaslarını bodrumda bulundursaydı, Jim ihtiyarı kıskandırıp hasetle sakalını kaşıttırmak için önünden her geçişinde cebindeki saati çekip bakar gibi yaparak gösterirdi.
Della’nın saçları altın renkli bir çağlayan gibi parlayarak ve dalgalanarak dizlerine kadar döküldü ve bir elbise gibi vücudunu örttü. Bununla beraber Della, saçlarının uzun müddet böyle kalmasına müsaade etmedi. Sinirli ellerle hemen topladı. Bir aralık bir an için durdu. Tereddüt eder gibi oldu. Yerdeki kırmızı tüyleri dökük halıya bir iki damla göz yaşı aktı.
Della, gözleriniz yaşı kurumadan kahverengi ceketini kapıp aynı renkteki şapkasını başına geçirdiği gibi, eteklerini savurarak kapıdan fırladı. Merdivenleri inip sokağa çıktı.
“Mm. Safronie. Her nevi saç levazımı” ibaresini taşıyan bir tabelanın önünde durdu. Bir hamlede kendini yukarıda buldu. İri yarı, süt beyaz, soğuk bir kadın olan Madam Safronie’ye nefes nefese:
­-Saçlarımı alır mısınız? Diye sordu.
Madam:
-Saç alırım ama şapkanı çıkar da bir bakalım, cevabını verdi.
Della altın renkli, çağlayana benzer saçlarını döküverdi.
Madam, saçları pişkin bir alıcı eli ile bir yokladıktan sonra:
-Yirmi dolar, dedi.
Della:
-Peki, derhal, cevabını verdi.
Ondan sonraki iki saati pembe bir bulut üstünde uçar gibi sevinçle nasıl geçirdiğini bilmiyordu.
Edebiyat bertaraf, Jim için istediği hediyeyi bulmak arzusu ile dükkanların altını üstüne getiriyordu.
Nihayet bulabildi. Hasseten Jim için yapılmış bir şey? Dükkan dükkan gezmiş, hiç birinde buna benzer bir şey görmemişti. Platin bir saat zinciri. Kıymeti, fazla gösterişli süslerde değil. Deseninin sadeliğinde ve kibarlığında idi.
Bütün iyi şeyler böyle olmalıdır. Zincir Jim’in o emsalsiz saatine layık derecede güzeldi. Della ilk nazarda kararını verdi. Zincir tıpkı Jim gibi idi. Gösterişsiz, fakat kıymetli. Kocasını da, zinciri de aynı şekilde tarif etmek mümkündü. Yirmi bir dolar verdi. Bu zinciri taktıktan sonra Jim artık, saatine nerede olsa bakabilir, daha doğrusu bakmaya heveslenebilirdi. Halbuki, şimdi o emsalsiz saate, bir kayışa asılı olduğundan hep gizleyerek bakıyordu.
Eve avdet ettikten sonra Della’nın sarhoşluğu biraz geçti. Aklı başına gelerek ihtiyatlı hareket etmeyi düşündü. Saç maşalarını çıkartarak hava gazını yaktı. Ve aşkla cömertliğin birleşmesinden doğan tahribatı tamire koyuldu.
Sayın dostlar, burun kıvırıp geçmeyin. Bu her zaman muazzam bir iştir. Müthiş bir iş!.
Kırk dakika zarfında saçları mektep kaçağı bir çocuk kafası gibi kıvrım kıvrım olmuştu. Della aynadaki aksini tenkitçi bir nazarla uzun uzadıya dikkatle seyretti. Kendi kendine:
-Jim bu halimi görüp de ilk bakışta öldürmezse iyi. Tiyatro kızlarına benzetecek ama ne yapayım. Bir dolar seksen yedi sentle ne alınabilir di ki, dedi.
Yedi buçukta kahve pişirilmişti. Tava da sobanın arkasına yerleştirilerek ısıtılmış olan pirzolaları kızartmak üzere hazırlanmıştı.
Jim hiç geç kalmazdı. Della zinciri avucuna alarak kapının yanındaki masanın başına oturdu. Kocasının, merdivenlerin ilk basamağındaki ayak seslerini duyunca bembeyaz oldu.
Gündelik, en basit şeyler için dua etmeyi adet etmişti.
-Büyük Allah’ım! Yalvarırım sana, ne olur,saçlarımı beğendir. Diye mırıldandı.
Jim kapıyı açtı ve içeri girip arkasından kapadı. Zayıf ve pek ciddi bir hali vardı. Zavallı henüz yirmi iki yaşında, aile yükü taşıyordu. Yeni bir pardösüye ihtiyacı vardı, ellerinde eldiven yoktu.
Odaya koku almış bir av köpeği gibi etrafına kayıtsız bir halde bakınarak girdi. Della bu dik nazarların manasını anlamayarak korktu. Bu nazarlar ne hayret, ne hiddet, ne dehşet, ne beğenmemezlik, yani genç kadının hazırlandığı hislerden hiç birini ifade etmiyordu. Jim, yüzünde o garip ifade ile nazarlarını karısına dikmiş sadece bakıyordu.
Della masanın yanından kıvrılarak yaklaştı.
-Jim, şekerim ne olursun öyle bakma, diye yalvardı. Saçımı kesip sattım. Noel’i sana hediye almadan geçiremezdim, ölürdüm. Ne olacak yine büyür. Affediyorsun değil mi? Ne yapayım başka çarem yoktu. Saçlarım çabucak büyür. Unutalım bunu, haydi Jim, şekerim. Noel’in mübarek olsun de de barışalım. Ne güzel ne hoş bir hediye aldığımı tasavvur edemezsin, dedi.
Jim zihnini yaracak kadar düşünüp taşındığı halde bir türlü anlayamamış gibi yavaş yavaş
-Saçını mı kestin, dedi.
Della:
-Kesip sattım. Bu halimi beğenmedin mi? Eskisi kadar sevmedin mi? Saçsız da yine aynı insan değil miyim, diye yalvardı.
Jim etrafına şaşkın şaşkın baktı. Nihayet aptallaşmış gibi
-Saçımı kestim mi dedin, diye cevap verdi.
Della:
-Evet, kesip sattım diyorum, diye izah etti. Yavrucum bu akşam Noel! Beni mazur gör, affet. Senin uğruna gitti, deyip ciddi bir tatlılıkla:
-Saçlarımın tellerini saymak belki mümkündür ama sana olan sevgimi ölçmek imkansızdır. Şekerim pirzolaları ateşe koyalım mı? diye sordu.
Jim daldığı rüyadan uyanır gibi oldu. Della’cığını kollarına aldı, pardösünün cebinden bir paket çıkararak masanın üstüne attı.
-Della’cığım, aldanıyorsun. Saçını nasıl kesersen kes, hiç fark etmez. Sana olan sevgimde hiç değişiklik yapmaz. Paketi açarsan birdenbire neden afalladığımı anlarsın, dedi.
Della beyaz parmaklarıyla kağıdı yırtarak ipleri kopararak paketi açtı. Açmasıyla feryadı basması bir oldu.
Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Paketten Della’nın Broadway’de bir vitrinde görüp uzun müddettir arzuladığı taraklar çıkmıştı. Kaplumbağa kabuğundan yapılmış, elmas kenarlı o güzel taraklar işte önündeydi. Renkleri de saçlarına ne kadar uyuyordu. Pahalı olduklarını bildiğinden hiç ümide kapılmadan beğenmiş ve arzulamıştı. Hiç beklemediği olmuştu. Ama ne çare ki tamah ettiği bu canım tarakları süsleyecek lüleler gitmişti.
Della nihayet kendini toparlayarak kocasını getirdiği hediyeleri bağrına bastı. Gülümseyerek kocasına baktı.
-Şekerim, saçım pek çabuk uzar, deyip tüyleri tutuşan bir kedi gibi yerinden fırlayarak:
-Ay unutuyordum, diye bağırdı.
Jim alınan güzel hediyeyi görmemişti. Della avucunu açarak sevinçle kocasına uzattı. Bu kıymetli, fakat donuk maden genç kadının ruhundaki ateşin aksiyle parlar gibi oldu.
-Şekerim, güzel değil mi? Bütün şehri altüst ettikten sonra bulabildim. Saatini ver bakalım nasıl yakışacak, dedi.
Jim, Della’nın dediğini yapacak yerde kendini sedire attı. Ellerini başının arkasına koyarak gülmeye başladı.
-Della sevgilim, Noel hediyelerimizi bir kenara koyup bir müddet saklayalım. Bu günkü halimize uygun değil. Biraz fazla. Tarakları almak için saati sattım. Pirzolaları koy bakalım ateşe, dedi.
..."

Milli Eğitim Bakanlığı,
Dünya Edebiyatından Seçmeler Dizisi
Hikayeler 1
O'Henry
Çeviren Nuri Eren

Bu hikayeyi seneler önce Hıncal Uluç'un köşesinde, yine bir yılbaşı arifesinde okumuş ve çok beğenerek saklamıştım, paylaşmak istedim.. Daha önceki bloğumda da yine yılbaşında paylaşmıştım, benim için bir gelenek gibi oldu adeta.. Okumaktan büyük keyif alıyorum çünkü.. Umarım siz de sıkılmadan okumuş ve beğenmişsinizdir..

22 Aralık 2009 Salı

YENİ YIL SÜSLERİ..

Bu topları daha önce yapmıştım ama yayınlamak şimdiye kısmetmiş. Bu yüzden de bunlar yılbaşı süsü olsun..
Yapımı her ne kadar kolay gibi görünse de biraz can yakıyor; maddi manevi :) Maddi olarak; topu bir yapı marketten (ben Bauhaus'dan almıştım) ucuza alabilirsiniz, ama pul ve boncukları topa dizebilmek için oldukça fazla toplu iğne kullanıyorsunuz.. Ki bu da topun fiyatını kat kat geçiyor. Benim gibi dikiş yüksüğü kullanma özürlüyseniz parmaklarınız delinebilir, bu da manevi acısı.. :) Çünkü batırılan iğneler çoğaldıkça batırmak da o kadar zorlaşıyor.. Ama değdiğini düşünüyorum, siz ne dersiniz?

11 Aralık 2009 Cuma

ÇERÇEVELERİM..

Ikea'dan aldığım resim çerçevelerinin son hali...

27 Kasım 2009 Cuma

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN..


Tüm sevdiklerinizle geçireceğiniz nice bayramlar diliyorum...

1 Kasım 2009 Pazar

SALONUMUN DUVARI...


Her yerde stickerler başgöstermişken ben daha kalıcı bir iş yapmak istedim ve aldım elime fırçayı, boyayı işte sonuç... Bu arada eşimin yardımları da yadsınamaz tabii ki...

29 Ekim 2009 Perşembe

12 Ekim 2009 Pazartesi

ÇİÇEKLİ TAÇLARIM..Hepsini kendime yapmadım tabii.. Biri benim diğerleri kardeşlerimin.. Bahar, Sevda ve Bengü'ye...

23 Eylül 2009 Çarşamba

Wall-e'nin Eve'si..

Aslında Ege'nin "yuli"si bu :) Bu yastığı fıstığıma yaptım, arabada bize gelirken arkadaşı olsun diye :) nasıl filmdekine benzemiş mi sizce?

21 Eylül 2009 Pazartesi

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN..


Herkes için, en sevdiği şeker tadında bir hayat diliyorum.. Bayramınız kutlu ve mutlu olsun..

11 Eylül 2009 Cuma

1 Çanta = 3 Çanta..

Bu çanta bir kozmetik firmasının hediyesiydi.. Çok düz, çok sade ve her yerde çok çoktu.. E serde kokoşluk var ya, illaki bir fark olmalı ya, işte sonuç :)

26 Ağustos 2009 Çarşamba

PEÇETELİKLERİM..Alışılmışın aksine halka olarak değil de bu şekilde bağlamayı düşündüm.. Simli iplerin ucuna swarovski boncuklar takıp, uçlarını düğümledim. Oldukça basit ama hoş olduğunu düşünüyorum..

24 Ağustos 2009 Pazartesi

Yeni Blog, Yeni İşler..

Şu ana kadar yayınladığım fotoğraflar daha önceki bloğumdan ( http://www.xxxccxxx.blogcu.com/ ) buraya taşıdıklarımdı. Artık yeni paylaşımlarım buradan devam edecek..

CENNETİMİZ..

Burası Hakimin Koyu.. Burası küçücük bir cennet.. Ve burası benim şu anda bulunduğum "cennet"imiz.. Paylaşmak istediğim yer Hakim'in Koyu.. Bir kaç senedir yazlarımızı burada geçiriyoruz ve burası gerçekten çok güzel.. Sakin, genellikle sessiz (rüzgarın, martıların, denizin, ve canım İstanbul'a gelip giden hızlı feribotun yarattığı dalga sesini saymazsak) ve yemyeşil.. Bazı akşamlar denizin hemen kenarında Aysel teyze ve eşinin çaldığı akordion sesinin dalga sesiyle buluşup insanı mest ettiği, herkesin birbirini tanıdığı, her işe herkese yetişen Esin'in kapısının önünde muhabbete toplanan sıcacık insanlarıyla küçücük bir koy burası.. Resimlerden ilki Hakimin Koyu, ikincisi Dalyan ve diğeri ise Koydan görünen Bandırma.. Bir gün yolunuz düşerse görmekten pişman olmayacağınız canım iki yer...

PERDE BONCUĞUM..BEBEK ODASI KAPI SÜSÜ,BEBEK ŞEKER, ÇİKOLATA VS. SEPETİ..


ŞAMDAN..

KAPI SÜSÜM..


23 Ağustos 2009 Pazar